Oferta

Radiowizjografia

Nasza Kilnika posiada w ofercie sprzęt umożliwiający wykonanie zdjęć punktowych RTG z wykorzystaniem najnowocześniejszego radiowizjografu, a także zdjęć pantomograficznych.

Najbardziej cenną zaletą cyfrowego systemu rentgenowskiego jest zmniejszenie dawki promieniowania od 80% do 90%. Obraz stworzony cyfrowo można edytować (np. powiększać, zmniejszać, kontrastować), jak i również dokonywać pomiarów wybranego obszaru. W efekcie diagnostyka i planowanie leczenia danego przypadku klinicznego są jeszcze bardziej dokładne.