Dokumenty i informacje

Formularze zgód:

 1. ogólne warunki leczenia -> pobierz treść;
 2. wykonanie licówek -> pobierz treść;
 3. leczenie protetyczne -> pobierz treść;
 4. leczenie endodontyczne -> pobierz treść;
 5. ekstrakcja -> pobierz treść;
 6. implantacja -> pobierz treść;
 7. regeneracja i przeszczep kości -> pobierz treść;
 8. augmentacja dziąsła -> pobierz treść;
 9. plastyka powiek -> pobierz treść;
 10. resekcja i wyłuszczenie torbieli -> pobierz treść;
 11. usunięcie guza skóry -> pobierz treść;
 12. biopsja zmiany patologicznej jamy ustnej -> pobierz treść;
 13. ortodoncja INVISALIGN® -> pobierz treść;
 14. wybielanie zębów -> pobierz treść;
 15. wykorzystanie danych w celach marketingowych -> pobierz treść;
 16. wykorzystanie danych w celach edukacyjnych, szkoleniowych i naukowych – > pobierz treść.

 

Ochrona danych osobowych:

 1. inspektor ochrony danych w DC Smile Designers sp. p. -> pobierz treść;
 2. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów -> pobierz treść;
 3. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych współpracowników -> pobierz treść;
 4. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów -> pobierz treść.

 

Prawo atomowe:

 1.  obowiązek informacyjny -> pobierz treść.