Dokumenty i informacje

Ochrona danych osobowych

  1. inspektor ochrony danych w DC Smile Designers sp. p. -> pobierz treść;
  2. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów -> pobierz treść;
  3. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych współpracowników -> pobierz treść;
  4. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów -> pobierz treść.

 

Prawo atomowe

  1.  obowiązek informacyjny -> pobierz treść.