Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka dotyczy witryny internetowej dcsmiledesigners.pl (dalej zwana: Strona www, Witryna, Serwis lub Strona), której administratorem jest spółka DC Smile Designers Joanna Dziok i Marta Czaplińska – Lekarze Dentyści sp. p. z siedzibą we Wrocławiu (54-203) przy ul. Legnickiej 55/UA5 (dalej zwana: DC Smile Designers sp. p., Administratorem lub Spółką).
 2. DC Smile Designers sp. p. posiada wyłączne prawo do użytkowania domeny dcsmiledesigners.pl.
 3. Treści zamieszczone na Stronie www mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, i nie mogą być traktowane przez kogokolwiek jako oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest DC Smile Designers Joanna Dziok i Marta Czaplińska – Lekarze Dentyści sp. p. z siedzibą we Wrocławiu (54-203) przy ul. Legnickiej 55/UA5.
 2. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów dostarczających Administratorowi rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcom usług informatycznych, analitycznych i doradczych).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. W każdym czasie możecie Państwo zwrócić do Administratora z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy napisać wiadomość do inspektora ochrony danych w Spółce na adres: rodo@aprm.pl.
 5. Jeżeli uważacie Państwo, że dane są przetwarzane nieprawidłowo, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 3. Pliki „cookies” (ciasteczka)

W Serwisie nie są wykorzystywane pliki cookies.

 

§ 4. Prawa autorskie

 1. DC Smile Designers sp. p. przysługują wszelkie prawa do niniejszej Strony www dostępnej pod domeną dcsmiledesigners.pl, w tym jej projektu graficznego i struktury strony oraz majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów umieszczonych w Serwisie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.).
 2. Kopiowanie, retransmisja, reprodukcja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Stronie www w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium i na jakimkolwiek nośniku, bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Strona www może zawierać aktywne łącza do innych miejsc w internecie. Jeżeli na Stronie www zamieszczono linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, to Spółka nie odpowiada za zawartość tych stron, jak również za zasady ochrony prywatności realizowane przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, użytkownik działa na własną odpowiedzialność.
 2. W razie pytań lub wątpliwości, co do treści niniejszej polityki, prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości do inspektora ochrony danych w Spółce na adres: rodo@aprm.pl.